Cách chúc tết ông bà đầu năm hay và ý nghĩa nhất 2021 | Kotexpro

Lời Chúc 01 lượt xem

1. Wenza ntoni ukunqwenelela ootatomkhulu noomakhulu ekuqaleni konyaka?

Ukubhekisela kuNyaka oMtsha weLunar kwilizwe lethu libhekisela kumasiko amahle kunye nentsingiselo enzulu. Enye yazo lisiko lokunqwenelela ootatomkhulu noomakhulu ngoSuku Lonyaka Omtsha. Ukususela kwixesha elidlulileyo kude kube ngoku, ngosuku lokuqala lonyaka omtsha, yonke intsapho yaseVietnam iya kuhlala inika iminqweno emihle kootatomkhulu babo. Esi sisenzo sokubonisa umbulelo wethu omkhulu nesithethe “sokukhumbula ukuba ngubani owatyala isiqhamo” sesizwe sethu.

Ukunqwenelela ootatomkhulu ekuqaleni konyaka lisiko elinesiko elide lesizwe sakowethu
Ukunqwenelela ootatomkhulu ekuqaleni konyaka lisiko elinesiko elide lesizwe sakowethu

Iminqweno yoNyaka oMtsha kootatomkhulu nootatomkhulu idla ngokuba yiminqweno yempilo kunye nolonwabo ikakhulu. Ngenxa yokuba oomakhulu nootatomkhulu bengabantu abalupheleyo, eyona nto ibalulekileyo kukuba nempilo entle ukuze baphile ubomi obude nabantwana babo nabazukulwana. Kuyo nayiphi na intsapho, ootatomkhulu noomakhulu bahlala behlonitshwa yaye bethandwa ngumntu wonke kwintsapho. Ootatomkhulu noomakhulu abapheleli nje ekuzaleni abazali kodwa banothando olungenasiphelo.

2. Uthando loomakhulu noomakhulu nabantwana

Kwintsapho yaseVietnam, ngaphandle kwabazali, ootatomkhulu ngabona basithanda kakhulu. Oku kubonakala ngokucacileyo kwintetho yamandulo ethi “Unyana uchithwa ngunina, umzukulwana ngumakhulu”. Okanye imifanekiso eyaziwa kakhulu yootatomkhulu kunye nabazukulwana kwiinkumbulo zobuntwana zabantu abaninzi.

Ootatomkhulu ngabantu abasoloko bebathanda abantwana babo
Ootatomkhulu ngabantu abasoloko bebathanda abantwana babo

Akuphelelanga apho, nangona oomakhulu nootatomkhulu bebadala, basoloko besondla yaye besifundisa kunye nabazali bethu. Zezi zinto ezenza ukuba ubudlelwane phakathi kootatomkhulu nabazukulwana buhlale bulungile. Ngoko ke, ngosuku lokuqala lonyaka omtsha, musa ukulibala ukuthumela Iminqweno emihle yoNyaka oMtsha kootatomkhulu bakhe.

3. Imibongo yokunqwenelela oomakhulu nootatomkhulu u-2020

3.1 Umbongo omfutshane woNyaka oMtsha wootatomkhulu noomakhulu

– Umbongo woNyaka oMtsha wootatomkhulu noomakhulu inombolo 1:

Ifikile iNtwasahlobo yempuku

Ndikunqwenelela ulonwabo kunye nempumelelo

Unyaka omtsha ukhulula amaxhala

Yinyamekele impilo yakho kwaye ujabulele ukwaluphala kwakho.

– Umbongo woNyaka oMtsha inombolo 2:

Uphilile uTamkhulu, wonwabile kulo nyaka umtsha

Ulonwabo luzele yintsapho efudumeleyo ngaphakathi nangaphandle

Kukhuselekile ekhaya, ekhaya nabantwana nabazukulwana

Njengoko bekulindelekile, iTet enoxolo nefudumeleyo…

Iingoma ezimfutshane zonqulo zifanelekile kakhulu ukuba abantwana banqwenelele ootatomkhulu noNyaka oMtsha
Iingoma ezimfutshane zonqulo zifanelekile kakhulu ukuba abantwana banqwenelele ootatomkhulu noNyaka oMtsha

– Inombolo yombongo 3 ukunqwenelela ootatomkhulu:

Ndiyavuya ukubona

Unyaka omtsha uyakhula kodwa thanda ubomi

Ndikunqwenelela ulonwabo

Phila ngonaphakade nabantwana nabazukulwana.

– Umbongo wokunqwenelela ootatomkhulu inombolo 4:

Intwasahlobo iba nethemba

Ufudumele kwaye ugcwele wonke umntu

Ngokuzithoba,

Phila ubomi obude

– Umbongo woNyaka oMtsha kumakhulu nootatomkhulu inombolo 5:

Ndikunqwenelela isitya esihle,

Ndinqwenelela wena kunye nomalume wakho indebe yoxolo,

Ndikunqwenelela ipleyiti yamathamsanqa.

Imibongo emihle kwaye kulula ukuyikhumbula yoNyaka oMtsha kootatomkhulu noomakhulu
Imibongo emihle kwaye kulula ukuyikhumbula yoNyaka oMtsha kootatomkhulu noomakhulu

– Umbongo wokunqwenelela ootatomkhulu inombolo 6:

Unyaka omdala uyayeka, unyaka omtsha uthatha itrone

Ukugula kugxotha ukonwaba nabantwana nabazukulwana

Iminyaka engamashumi amathandathu anesixhenxe yoxolo, uvuyo nempilo

Ukuchuma ukunandipha uxolo ebudaleni.

-Inombolo yesi-7 yangaphambi koNyaka oMtsha:

Ndikunqwenelela unyaka omtsha omnandi

Ixesha elitsha likaThixo, iminyaka emininzi yobomi

Intwasahlobo isemhlabeni wonke, ulonwabo lugcwele indlu.

-Inombolo yesi-8 yangaphambi koNyaka oMtsha:

Ndiyavuya ukukubona kuNyaka oMtsha ngathi uya uba mncinci.Ndinqwenelela ubomi obude nolonwabo.-Inombolo yesi-9 yangaphambi koNyaka oMtsha:Ndinqwenelela uMnu noNksk. Phuc Nhu Dong HaiTho Ty Nam Son[caption-4]

3.2 Imibongo yoNyaka oMtsha enentsingiselo yootatomkhulu noomakhulu

– Umbongo #1:

Kunyaka ophelile

Nyaka omtsha

Ndiyeza namhlanje

Imibuliso, Mnu noNksk

Phila impilo ende,

Forever Young zange mdala

Uthando olunoxolo

Ucango lwendlu lutyebile

Ulonwabo kunye nokuphila kakuhle

Enkosi ngothando lwakho

Unyaka wonke amathamsanqa

Ishishini elivuyisayo

Ulonwabo, ithamsanqa, ubomi obude, ubutyebi

Ootatomkhulu noomakhulu bayayonwabela

Amagama amancinci

Imibuliso

Ungalibali uMnu noNksk

Imali yethamsanqa kuwe

Nyakhomtsha

Ndingathanda ukubulela uMnu noNksk.

– Umbongo woNyaka oMtsha inombolo 2:

Usuku loNyaka oMtsha lusuku apho abantwana nabazukulwana baphinda badibane noomakhulu nootatomkhulu babo

Namhlanje ndiza kukunqwenelela impilo entle

Ikhaya eliphumelelayo, ulonwabo noxolo, umbulelo kwilizwe

IPhuc Loc isikelelwe ngamathamsanqa, ishishini eliphumelelayo, kunye nethamsanqa kunyaka omtsha.

-Inombolo yesi-3 yoMbuliso woNyaka omtsha:

Ngokuzithoba

Phila ixesha elide impilo

Forever Young zange mdala

Uthando olunoxolo

Ucango lwendlu lutyebile

Ulonwabo kunye nokuphila kakuhle

Mininzi imibongo emihle onokuthi uyinqwenelele oomakhulu nootatomkhulu ekuqaleni konyaka onokuthi ubhekisele kuyo
Mininzi imibongo emihle onokuthi uyinqwenelele oomakhulu nootatomkhulu ekuqaleni konyaka onokuthi ubhekisele kuyo

Umbongo #4:

Uphelile unyaka omdala kwafika unyaka omtsha

Namhlanje ndiza kukunqwenelela impilo entle

Ikhaya eliphumelelayo, lonwabile kwaye likhuselekile, lidla kurhulumente

IPhuc Loc isikelelwe ngamathamsanqa, ishishini eliphumelelayo, kunye nethamsanqa kunyaka omtsha.

Ungalibali ukunika abantwana bakho imali yethamsanqa.

3.3 Imibongo yokunqwenelela ootatomkhulu noomakhulu

– Umbongo woNyaka oMtsha wootatomkhulu noomakhulu inombolo 1:

UKy Hoi umisa amanyathelo kaCanh Ty etroneni

Ukugula kugxotha ukonwaba nabantwana nabazukulwana

Iminyaka engamashumi amathandathu anesixhenxe yoxolo, uvuyo nempilo

Impumelelo yokunandipha uxolo lokwaluphala

Ndiyavuya ukubona

Unyaka omtsha uyakhula kodwa thanda ubomi

Ndikunqwenelela ulonwabo

Hlalani ngonaphakade, bantwana, nabazukulwana

-Inombolo yesi-2 yoNyaka oMtsha:

Iintyatyambo zendlu ziyatyatyamba,

Xela ukuba uTet ufikile

Zisa iingcinga ezininzi.

Oomakhulu noomakhulu badala

Kodwa ndonwabile ngobomi,

Intliziyo yam ibuhlungu ngumbulelo

Ukufaneleka kukhulu njengesibhakabhaka.

Nyakhomtsha,

Ulonwabo luhlala lukhanya

Ndithandazela ubomi

Khathalela ngonaphakade.

Ootatomkhulu ngabantu abasoloko bebathanda abantwana babo
NgoMhla woNyaka omtsha, ootatomkhulu noomakhulu baya kuvuya kakhulu xa abantwana babo bebanqwenelela amathamsanqa

– Umbongo woNyaka oMtsha okanye inombolo yesi-3:

Banh chung eluhlaza, icala levatala ebomvu

Amasebe e-apricot ephuzi, iipesika ezintsha kwicala

Ngoku kulo nyaka, uMntwana uneminyaka eyi-1 ubudala

Ndikunqwenelela impilo eninzi

Umntwana mkhulu ngoku

Umntwana akayithandi “imali yethamsanqa”.

4. Iminqweno emihle yoNyaka oMtsha kootatomkhulu noomakhulu

4.1 Iminqweno emfutshane yoNyaka oMtsha koomakhulu nootatomkhulu

1. NgoNyaka oMtsha, ndikunqwenelela wena kunye nootatomkhulu bakho impilo eninzi yokuphila ubomi obude kunye nabantwana bakho nabazukulwana bakho. Ngalo lonke ixesha kumnandi kwaye wonwabile.

2. Ngethuba lonyaka omtsha, ndinqwenela wena kunye nosapho lwakho ubomi obude beminyaka eyikhulu, uhlale ujabule, uthande ubomi kwaye ube nempilo.

3. Enye intwasahlobo ifikile kwakhona, ndikunqwenelela impilo entle kunye nobomi obude ukuze undixelele amabali amadala kum!

4. Intwasahlobo iza, ndikunqwenelela unyaka omtsha ozele luvuyo nolonwabo. Ingakumbi uhlala wonwabile kwaye usempilweni ukonwaba nabantwana bakho.

5. Ndinqwenela unyaka omtsha ogcwele uvuyo, ulonwabo kunye nempilo. Ootatomkhulu noomakhulu kufuneka baphile ubomi obude ukuze banandiphe iintsikelelo zabantwana babo nabazukulwana…

Ungalibali ukunqwenelela ootatomkhulu bakho uNyaka oMtsha
Ungalibali ukunqwenelela ootatomkhulu bakho uNyaka oMtsha

6. Iminqweno emihle koomakhulu nootatomkhulu – Phila iminyaka elikhulu. Xa kufika intwasahlobo, mna (abazukulwana) ndingathanda ukunqwenela wena kunye nosapho lwakho unyaka omtsha onethamsanqa, uya kuhlala ubomi obude kunye nolonwabo kunye nabantwana bakho nabazukulwana.

7. Ndinqwenela ukuba wena nootatomkhulu bakho babe neminyaka emininzi ubudala nibe nesibhakabhaka esisempilweni. Sithembisa ukuba siya kubamamela ngokuthobela ootatomkhulu nootatomkhulu bethu ukuze bonwabe baze baphile ubomi obude.

8. Rhoqo ngonyaka uTet esiza, intliziyo yam iyavutha kwakhona. Nangona unonyaka omnye ubudala, ndisakholelwa ukuba uya kuphila ubomi obude obusempilweni. Ndikunqwenelela ukonwaba kwaye usempilweni yonke imihla.

4.2 Iminqweno yoNyaka oMtsha enentsingiselo

1. Xa kufika unyaka omtsha, ootatomkhulu banonyaka omnye, oko kuthetha ukuba bakhulile. Andimthandi uTet, ukuba akakho uTet, ootatomkhulu noomakhulu abasayi kuba badala kwaye banokusoloko bonwabile nabantwana babo nabazukulwana. Ndiyathemba ukuba uya kuphila iminyaka elikhulu, ixesha elide, elide, uphile ngonaphakade kunye nathi!

2 Kufike omnye umthombo, iinwele zakhe ziyisilivere kwakhona. Kulo nyaka ndikhule kakhulu mhlekazi, ungacingi kakhulu, yiphathe kakuhle impilo yakho kwaye uphile ngolonwabo ukuze iinwele zakho zingabuni ekuhambeni kweminyaka. Ndikunqwenelela unyaka omtsha owonwabileyo nonempumelelo.

Abantwana kunye nabazukulwana banokubonisa uthando lwabo ngeminqweno yoNyaka oMtsha enentsingiselo
Abantwana kunye nabazukulwana banokubonisa uthando lwabo ngeminqweno yoNyaka oMtsha enentsingiselo

3. Nangona bekhulile ngeminyaka, kubo, ootatomkhulu nootatomkhulu basoloko bengabantu abatsha abaphulaphulayo, abaqondayo nabavelana neentsapho zabo, ingakumbi abazukulwana. Ootatomkhulu noomakhulu bafana nabahlobo kunye nabantu abazityand’ igila abasoloko bekulungele ukwabelana nabazukulwana babo enoba bonwabile okanye balusizi. Kunyaka omtsha, ndingathanda ukunqwenela impilo entle kunye nobomi obonwabisayo.

4. Ufikile omnye unyaka, imibimbi nganye ebusweni bukatatomkhulu nayo iyanda. Ndibathanda kakhulu oomakhulu nootamkhulu, basoloko bengabo bandikhuselayo bandikhusele. Ngomsitho wonyaka omtsha, ndingathanda ukunqwenelela wena nosapho lwakho impilo entle nobomi obude ukuze nizonwabele nosapho kunye nabantwana benu.

5. Ubhalwa njani ileta enqwenelela oomakhulu nootatomkhulu

Ukongeza kwindlela yokufunda imibongo kwaye unqwenela amagama amnandi kootatomkhulu noomakhulu. Unako nokubhala ileta yoNyaka oMtsha oza kuyithumela kumakhulu notatomkhulu wakho. Oku kuya kuba sisenzo esinentsingiselo nezisa uvuyo kootatomkhulu noomakhulu. Ingakumbi kwiintsapho ezinootatomkhulu abahlala kude. Indlela yokubhala iileta, kufuneka ubhale ngesandla ukubonisa iimvakalelo zakho. Unokukhetha enye yezipelo zilandelayo:

Indlela yoku-1: Bhala ngokufutshane malunga noNyaka omtsha unqwenela ukuthumela ileta kumakhulu nootatomkhulu bakho.

Indlela yesi-2. Okokuqala ileta yokubuza malunga nempilo yootatomkhulu noomakhulu. Emva koko baxelele ngemeko yentsapho yakho. Umsebenzi, impilo yelungu ngalinye losapho lwakho. Unjani umoya wasentwasahlobo? Ekugqibeleni, gqiba ileta ngeminqweno yootatomkhulu noomakhulu.

Ukuba ootatomkhulu bakho bakude, ungalibali ukuthumela imibuliso yeTet!
Ukuba ootatomkhulu bakho bakude, ungalibali ukuthumela imibuliso yeTet!

Indlela yesi-3. Iyafana nendlela yesi-2, kodwa yongeza inkumbulo kaTet nootatomkhulu noomakhulu, njani? Kwaye kwagqitywa ngeminqweno yoNyaka oMtsha kootatomkhulu.

Kule mihla, ukubhala iileta akusathandwa kakhulu. Kodwa kootatomkhulu, xa ufumana ileta ebhalwe ngesandla ngokuqinisekileyo uya kuvuya kakhulu kwaye anelisekile. Ingakumbi xa umxholo waloo leta uzaliswe ziimvakalelo zomzukulwana endimthandayo.

6. Iingoma zokunqwenelela ootatomkhulu

Ngeentsuku zokuqala zonyaka, abantwana banokucula iminqweno yoNyaka oMtsha kootatomkhulu noomakhulu babo. Zininzi iingoma zoNyaka oMtsha ezilungileyo nezinentsingiselo zeTet onokuthi ukhethe kuzo. Ukuba umntwana uya enkulisa, ootitshala esikolweni baya kufundisa iingoma ezilungileyo zoNyaka omtsha. Abantwana baya kuqhelana kakhulu, ngoko xa bebuyela ekhaya, baya kucula imini yonke. Ngaphandle koko, unokukhangela kwi-intanethi ukuba umntwana wakho afunde iingoma ezinqwenelela ootatomkhulu. Qaphela ukuba kufuneka ukhethe iingoma ezimfutshane, ekulula ukuzicengceleza kwaye zibenomculo odlamkileyo nochwayitisayo. NgoMhla woNyaka omtsha, ootatomkhulu nootatomkhulu baya kuvuya kakhulu ukuba nabantwana bacule iminqweno ngosuku lokuqala lonyaka! Ezinye iingoma onokubhekisa kuzo:

6.1 UNyaka oMtsha amazwi engoma kootatomkhulu nootatomkhulu – Baby wishes spring

Ikhekhe eluhlaza kunye ne-watermelon ebomvu

Isebe leapricot eliphuzi ecaleni kwesebe lepesika elitsha

Kulo nyaka, umntwana unonyaka omnye ubudala

Ndikunqwenelela impilo entle kunye nokwaluphala okumnandi

Impilo entle kuwe nakubazali bakho

Ndikunqwenelela uthando oluninzi baby

Kodwa xa sele ekhulile, akayithandi imali yethamsanqa

6.2 Iingoma ezipheleleyo kuNtwasahlobo

Iyeza intwasahlobo, intwasahlobo iyeza, ndinqwenela oomakhulu noomakhulu

Unyaka omtsha owonwabileyo uya kuhlala ubomi obude kunye nobude

Intwasahlobo iyeza intwasahlobo ndinqwenela abazali bam

Unyaka omtsha omnandi kakhulu ngamaphupha amahle…

Abantwana bacula iminqweno yoNyaka oMtsha kootatomkhulu noomakhulu ngoSuku loNyaka oMtsha
Abantwana bacula iminqweno yoNyaka oMtsha kootatomkhulu noomakhulu ngoSuku loNyaka oMtsha

6.3 Iingoma zeDayisi zeDayisi

Qhagamshelana namadayisi asarha

unyaka omtsha unyaka omtsha

Yeyiphi indlu esavukileyo?

Sivulele umnyango

Qhagamshelana namadayisi asarha

unyaka omtsha unyaka omtsha

Yeyiphi indlu esavukileyo?

Sivulele umnyango

Ngena kwigadi ephezulu kwaye ubone iidragons ezimbalwa ziqandusela

Ndisihla ngegadi ephantsi, ndabona ipere yeedragons zinqula

Phuma ngasemva ukuze ubone indlu yophahla lwethayile

Indlovu wayibopha ihashe asalikhonzayo

Waphila iminyaka elikhulu elinesihlanu

Umfazi wakhe wazala umntwana olungileyo.

6.4 My Spring Lyrics

Kuyabonakala ukuba izolo bekunelanga endleleni

Zingaphi iintyatyambo kunye namagqabi egadini

Ngaba uye walala kakhulu okanye intwasahlobo entsha ize ngokuzolileyo ekukhanyeni kwelanga kwangaphambili

Namhlanje ndiphume ndaya evarandeni ukuze ndifowune

Ivumba leentyatyambo lithambile kwaye linelanga

Ilanga liyatshisa, amagqabi neentyatyambo ziyantyiloza

Cula kunye nam ukubhiyozela intwasahlobo

Xa unqwenela uNyaka omtsha, abantwana baya kuvuyisana nootatomkhulu babo ngeemvulophu ezibomvu
Xa unqwenela uNyaka omtsha, abantwana baya kuvuyisana nootatomkhulu babo ngeemvulophu ezibomvu

6.5 Yiza uNyaka oMtsha – uNyaka oMtsha amazwi engoma eya kootatomkhulu noomakhulu

UTet uyeza kwaye uya esikolweni kumnandi kakhulu

U-Eva woNyaka omtsha uyeza kwaye kumnandi ukuza ekhaya

Umama uthunga ihempe entsha, wonke umntu wonwabile

Ngentwasahlobo, xa ndikhulile, ndandiyazi indlela yokutyelela utatomkhulu noomakhulu …

Nanga amanye amacebiso okubulisa uNyaka oMtsha kootatomkhulu noomakhulu ngoSuku loNyaka oMtsha. Ngethemba, xa ufunda ngoku kude, uye wakwazi ukukhetha indlela efanelekileyo yokunqwenela ugogo nomkhulu wakho kuNyaka omtsha weLunar kulo nyaka. Unyaka omtsha uyeza, ndikunqwenelela wena kunye nosapho lwakho usuku olumnandi kunye nolonwabo lwasentwasahlobo.

READ  Những lời chúc 20/10 hay và ý nghĩa dành tặng mẹ, vợ, người yêu, bạn bè | Kotexpro
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud