Cập nhật hướng dẫn liên kết ngân hàng thanh toán nội địa trên ứng dụng MoMo | Kotexpro

STT

Tên ngân hàng

Biểu mẫu hỗ trợ thành viên

Hình thức thành viên sẽ nhận được Thù lao của một người bạn

Đầu tiên

Vietnamcombank

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản

2

Ngân hàng việt nam

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

3

Techcombank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

4

BIDV

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

5

Agribank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

6

Sacombank

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

7

VPBank

Tài khoản Internet VPBank

Số thẻ ATM tại nhà

Tài khoản Internet VPBank

số 8

ACB

Tài khoản Ngân hàng Internet

Số thẻ ATM tại nhà

Tài khoản Ngân hàng Internet

9

MBBank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

mười

TPBank

Số thẻ ATM tại nhà và tài khoản Ngân hàng Internet

Số thẻ ATM tại nhà và tài khoản Ngân hàng Internet

11

Shinhan

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản

READ  "Tôi và thời niên thiếu của tôi" liệu có là bản sao "lỗi" của "Lấy danh nghĩa người nhà"? | Kotexpro

thứ mười hai

VIB

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

13

Phiên bản việt nam

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

14

ABBank

Số tài khoản (13 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản (13 giá trị)

15

OCB

Số tài khoản (bắt đầu bằng 0) và số thẻ ATM tại nhà (Bắt đầu bằng 9704)

Số tài khoản (bắt đầu bằng 0) và số thẻ ATM tại nhà (Bắt đầu bằng 9704)

16

HDBank

Số tài khoản (15 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản (15 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

17

Exim

Số tài khoản (15 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản (15 chữ số)

18

SCB

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

19

Nam Á

Số tài khoản (15 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản (15 chữ số)

20

MSB

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

21

ISeABank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

READ  Tụ điện là gì - Phân loại, ký hiệu và ứng dụng | Kotexpro

Không có khuyến mãi

22

SHB

Số tài khoản (10 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản (10 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

23

Woori

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

24

PVcombank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

25

Bắc Á

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

26

Oceanbank

Số tài khoản (17 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản (17 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

27

PGBank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

28

Bảo việt

Số tài khoản (13 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản (13 chữ số) và Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

29

Saigonbank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

30

VRBank

Số tài khoản và số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Số tài khoản

31

Việt Á

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

32

Kiên Long

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

33

LienVietPostBank

READ  5W1H là gì? Ứng dụng của phương pháp 5W1H | Kotexpro

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

34

NCB

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

35

Ngân hàng Công cộng

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

36

UOB

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

37

Indovina

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi

38

GPBank

Số thẻ ATM tại nhà (bắt đầu từ 9704)

Không có khuyến mãi