Cục Súc Hay Cục Xúc Mới đúng Chính Tả? Cách Phân Biệt X Và S | Kotexpro

Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ khó học và thực tế có rất nhiều từ có thể gây nhầm lẫn cho người dùng. Đặc biệt ở đây là hai từ thô hay xẻng?. Hãy BachkhoaWiki Đọc về bài viết tiếp theo.

thô hay xẻng?