KNO3 Có Kết Tủa Không? Cách điều Chế Và ứng Dụng Của KNO3 | Kotexpro

Kali nitrat (KNO3) là một hợp chất của hợp chất muối nitrat, hiện đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất. Hãy theo dõi các bài viết của BachkhoaWiki đọc KNO3 có nhanh không? Xin vui lòng.

Khối lượng phân tử 101.1032 g / mol
Trọng lượng riêng 2,11 g / cm³
độ nóng chảy 334 ° C
Điểm sôi 400 ° C